Sunday, July 17, 2011

ဂဠဳန္ဦးေစာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လုပ္ၾကံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

ဂဠဳန္ဦးေစာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား လုပ္ၾကံရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား သုတ္သင္ရရွင္းလင္းပါက ဖဆပလစည္းလုံးေရး ၿပဳိကြဲသြား မည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊

(၂) ဖဆပလၿပဳိကြဲလွ်င္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူထုအေပၚ ဩဇာရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊
(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံလွ်င္ ဘုရင္ခံက မ်ဳိးခ်စ္ပါတီကုိ အာဏာအပ္လာလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊
(၄) မ်ဳိးခ်စ္ပါတီအာဏာရလွ်င္ ျမန္မာျပည္ကုိ ဦးေစာစိတ္တိုင္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊

ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ဦးေစာအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ အားေပးကူညီရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုအား စည္းလုံးညီညြတ္စြာ စည္း႐ုံးႏုိင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျမန္မာ တျပည္လုံး စည္းလုံးညီညြတ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ခဲ့ျခင္း၊
(၂) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပန္လည္စည္လုံၿပီး ညီညြတ္မႈတည္ေဆာက္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ခဲ့ျခင္း၊
(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိသာဖယ္ရွားႏုိင္ပါက ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲကာ ၿဗိတိသွ်တုိ႔အဖုိ႔ ျမန္မာျပည္ ကုိကြယ္ကူေအာင္ျမင္စြာ ကုိင္တြယ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊
(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏အုပ္စုိးမႈကုိ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပဲြၿပီး လြတ္လပ္ေရးရရွိေစရန္ ႀကဳိးပမ္း ခဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ေနာင္တြင္ဤကဲ့သုိ႔အျဖစ္မ်ဳိး ၿဗိတိသွ်အင္ယာ၌ မေပၚရဲေအာင္လက္စားေခ်ဆုံးမရန္ အတြက္ျဖစ္ျခင္း၊
(၅) ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ မ်ဳိးခ်စ္ပါတီအား လက္နက္တပ္ဆင္ေပးလုိက္ပါက ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာက္လာလိမ့္မည္ ဟု ထင္ျမင္ခဲ့ျခင္း၊

ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္အာဏာရွင္မ်ား အာဇာနည္ေန႔ကို ေမွးမွန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္၊

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူထုတရပ္လုံးအား စုစည္း၍ လြတ္လပ္ေရးကုိ အရယူေပးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၎၏သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း လူထုအားဦးေဆာင္ကာ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္သြားမည္ကုိ မလုိလားျခင္း၊
(၂) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေျခတည္သြားကာ စစ္မွန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားေရးမ႑ဳိင္ႀကီး (၃) ေပၚထြန္းလာပါက စစ္အာဏာရွင္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ၊ က်ဴးလြန္ေနဆဲျဖစ္ေသာပစ္မႈမ်ား ကုိတန္ျပန္ အရးယူမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနျခင္း၊
(၃) ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး စုစည္းႏိုင္မည့္ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိဖယ္ရွားႏုိင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ဆက္လက္ႀကဳိးကုိင္ႏုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္ေနျခင္း၊
(၄) အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္၏ရင္ေသြးမ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္ရွိစစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ စစ္ အျမင္၊ စစ္ရပ္တည္မႈ၊ စစ္အာဏာရွင္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိင္ေနသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေန ျခင္း၊
(၅) အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင ့္ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳေနသည့္ အေနျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဇာနည္ေန႔ကို ဆက္လက္အမႊန္းတင္ေနပါက လူငယ္မ်ားအား အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္၊ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ရွင္သန္ေစရန္အားေပးသကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေနျခင္း၊ 
 ( ကိုသန္း၀င္းလိႈင္- ျမန္မာ့ေအာင္ဆန္းမွ)     Posted by Nyan Min 

No comments: